คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม มหาอุบาสิกา ผู้บรรลุธรรมขั้นสูง

ภาพถ่ายลายเซ็นต์ คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม ปี พ.ศ 2499 ( แดนมธุรส )(ขนาดห้อยคอบูชา 1 นิ้ว )หลวงพ่อสุ..

ภาพถ่ายลายเซ็นต์ คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม ปี พ.ศ 2499 ( แดนมธุรส ) (ขนาดห้อยคอบูชา 1 นิ้ว ครึ่ง )หล..