พุทธคุณพระเครื่องพุทธคุณวัตถุมงคลเครื่องรางด้านมหาอำนาจ คนทุกคนส่วนมากนั้นย่อม ต้องการเป็นที่ยอมรับจากบุคคลอื่น และเป็นที่ยำเกรง นับถือจากผู้อื่น ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง อาจจะด้วยตำแหน่งหน้าที่ ที่เป็นหัวหน้าผู้บังคับบัญชาซึ่งมีผู้ใต้บังคับบัญชาลูกน้องหลายคน ก็ต้องการให้ลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับให้ความเคารพนับถือ การมีบารมี ก็สร้างได้หลากหลายวิธีการ แต่ ณ โอกาสนี้ ทางเจ้าของเว็บไซต์พระเครื่องดอทเน็ตขอเสนอแนวทางและบอกเล่าประสบการณ์  เครื่องรางวัตถุมงคลเสริมบารมีด้านมหาอำนาจ 

พระเกจิ ที่มีการจัดสร้างวัตถุมงคลเครื่องรางของขลัง ส่วนมา มักจัดสร้างในรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป แต่ส่วนมากจะเป็นรูปที่มีลักษณะน่าเกรงขามและดูมีอำนาจในตัวเครื่องรางวัตถุมงคลนั้นๆ อาทิเช่น

1. เครื่องรางวัตถุมลคลรูปลักษณ์ สิงห์  สิงห์เป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์ เป็นสัตว์ที่มีความน่าเกรงขาม ดูสง่า สิงห์จะแบ่งออกเป็น 2 ปรเภท คือ ราชสีห์ และ สิงห์ผสม วัตถุมงคลพุทคุณด้านมหาอำนาจ น่าเกรงขาม กันคุณไสย ยกตัวอย่างวัตถุมงคลเครื่องราง คือ สิงห์งาแกะ หลวงพ่อเดิม

2. เครื่องรางวัตถุมงคลรูปลักษณ์ เสือ ด้วยลักษณะของเสือ ที่มีความกล้าหาญ ดุดัน วัตถุมงคลก็ให้พุทธคุณด้านอำนาจ ตัวอย่างวัตถุมงคลเครื่องรางของขลัง คือ เสือหลวงพ่อปาน วัดบางเหี้ย

3. เครื่องรางวัตถุมงคลรูปลักษณ์ ครุฑ ให้พุทธคุณทางด้าน มหาอำนาจ การปกครอง ยังสามารถกันภูตผีปีศาจได้อีกด้วย ยกตัวอย่าง ในอดีต มีข้าราชการย้ายไปประจำยังสถานที่ใหม่ จังหวัดใหม่ ก็เคยใช้กระดาษตราครุฑป้องกันภูตผีปีศาจมาแล้ว หรือเหรียญบาทตราครุฑ ที่พรานป่านำติดตัวตอนเข้าป่าล่าสัตว์เพื่อป้องกันภยันอันตรายต่างๆ วัตถุมงคลเครื่องราง คือ ครุฑหลวงปู่เส็งวัดบางนา, ครุฑอาจารย์วราวัดโพธิ์ทอง

4. เครื่องรางวัตถุมงคลรูปลักษณ์ ตะขอช้าง ให้พุทธคุรด้านมหาอำนาจ การควบคุมคน กันคุณไสย ภูติผีปีศาจ เพราะตะขอช้างจะมีแรงครูหมอปะกำช้างที่สูง ให้มีอำนาจควบคุม สถานการณ์ต่างๆ ให้ไปตามทิศทางที่ต้องการ วัตถุมงคลเครื่องรางคือ ตะขอช้างหลวงปู่หงษ์

เครื่องรางของขลังมหาอำนาจที่ได้นำเสนอข้างต้น เป็นเพียงบางส่วนที่ยกมานำเสนอ เพราะยังมีอีกมากมายที่ให้พุทธคุณด้านนี้ และก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ทางทีมงานก็หวังว่าจะเป็นความรู้ เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ามาอ่านให้ประสบผลสำเร็จในชีวิตต่อไป

บทความอื่นที่น่าสนใจ พุทธคุณของพระเครื่องแต่ละพิมพ์