บทความ

พระเครื่องเสริมดวงตามวันเกิด


พระพุทธศาสนานั้นอยู่คู่กับคนไทยมาช้านานตั้งแต่โบราญและพระเครื่องก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นพุทธบูชาแก่สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้า

อ่านต่อ ...

พุทธคุณของพระเครื่องแต่ละพิมพ์


พระเครื่อง แต่ละพิมพ์นั้นที่สร้างมาแต่โบราญหลายร้อยปีหรือเรียกว่าพระกรุและพระเครื่องที่สร้างขึ้นใหม่ อ่านต่อ ...

พระสมเด็จแหวกม่าน


พระสมเด็จแหวกม่านนั้นมีพระพุทธลักษณะของพิมพ์เป็นแบบปางมารวิชัย

อ่านต่อ ...